inspiration

SAP-platform giver flere indgange til predictive analytics

For at optimere forretningsmulighederne med data intelligence skal virksomheder have adgang til en fleksibel og robust platform, som frit integrerer med forskellige typer af data, datakilder og applikationer. Det gør SAP’s platform.

Når virksomheder skal vælge en it-platform, der ikke begrænser mulighederne i forhold til at udnytte data og anvende predictive analytics, er SAP-platformen et stærkt bud. 

SAP har med sin strategi for SAP HANA og SAP HANA Cloud udviklet en fleksibel platform til datadrevne virksomheder, som nemt kommunikerer med andre platforme og nemt håndterer IoT (Internet of Things) og big data, som danner grundlaget for at bruge predictive analytics.

SAP er bevidst om den forventelige mangel på data science-kompetencer, som skal i spil, når der arbejdes med data og algoritmer. Derfor fortsætter SAP sin satsning på at udvikle off-the-shelf-algoritmer i hele deres portefølje af applikationer.

Centralt er det at SAP-platformen giver mulighed for at tage et skridt ad gangen i brug af data og tilbyder flere løsningsmuligheder.

"

Når virksomheden har en ambition om at udnytte data til at opnå konkurrencefordele, er der uden tvivl brug for predictive analytics, som er mere avanceret end off-the-shelf-algoritmer kan tilbyde.

SAP-platform åbner op for predictive analytics - et skridt ad gangen

I første omgang kan ambitionen være at tage udgangspunkt i allerede udviklede algoritmer og teknikker i forretningsanalyseværktøjer som Tableau, Power BI og SAP Analytics Cloud. Disse løsninger betegnes som off-the-shelf analytics og giver uden tvivl indsigt i data. Udfordringen er dog, at konkurrenterne kan opnå samme indsigt i sin forretning.

Med skridtet videre i brug af analytics, er applikationen ’SAP Predictive Analytics’ et godt udgangspunkt. Det giver virksomheder mulighed for både at benytte standard algoritmer, såvel som at tage maskinlæring i brug til udvikling af egne algoritmer. Resultaterne kan visualiseres i de analytics-værktøjer, som virksomheden allerede har taget i brug.

Når virksomheder ser fordele ved at gå endnu et skridt, og gøre brug af SAP-platformens styrke, sætter de flere datakilder og applikationer i spil. Derved har virksomheden mulighed for at indfri deres høje ambitioner om at blive en datadreven virksomhed, der udnytter data anderledes og bedre end konkurrenterne. 

SAP-platformen kan håndtere flere analytics-applikationer i samspil - hver med sine styrker.

Anvend SAP Predictive Analytics og algoritmer i Predictive Analytics Library (PAL). Hvis virksomheden allerede har SAP HANA-platformen (on-premise) er denne applikation et nærliggende udgangspunkt. SAP Predictive Analytics er åben for brugen af ikke-SAP-data og har integration til avancerede applikationer som Python og TensorFlow. Man kan dermed udvikle avancerede algoritmer med maskinlæring, ikke kun ’text book-algoritmer’. Det giver mulighed for at få adgang til bl.a. Google's, Amazon's og Facebook's algoritmer.

Anvend SAP Leonardo Machine Learning Foundation. En SAP Cloud-løsning, som ligger på toppen af SAP Cloud-platformen og effektivt arbejder med big data og maskinlæring inden for deep learning (neurale netværk). Ved hjælp af API’er kan virksomheden dataudveksle med både standard ERP-løsninger og kundeudviklede løsninger.

Anvend Tableau eller PowerBI til at præsentere resultaterne. Hvis virksomheden ønsker at fortsætte med Tableau eller Power BI som brugerflade, kan SAP Predictive Analytics stadig fungere som det bagvedlæggende analytics-værktøj for ERP-løsningen og virksomhedens andre systemer.

Styrken ligger i det personlige møde

Har du behov for en dialog om valget af det predictive analytics-værktøj, som er bedst for din virksomhed, der hvor I er lige nu, så kontakt Birgitte Dahl

Book et møde

Om Rooftop analytics

Vi udvikler avancerede datamodeller og algoritmer til predictive analytics. Løsningerne kan stå alene eller integreres med virksomhedens standardløsninger, også når det gælder SAP-platformen, Tableu og Power BI. Vi forstår algoritmernes styrker og svagheder, og vi ved, hvornår det er nødvendigt at udvikle algoritmer, og hvornår en standardløsning er tilstrækkelig.

Læs mere

Forsyningskæder kan optimeres ved at øge gennemsigtigheden af data mellem alle parter.

RVirksomheder er ikke ens, og søger at få løst opgaver på forskellig vis. Det kræver forskellige leverancemuligheder. Rooftop er fleksibel og ændrer sit service setup i takt med virksomhedens ændrede behov.