YDELSER

Rooftop leverer data intelligence løsninger, rådgivning, projekt- og supportkompetencer

Vi sigter og rammer spot on med vores data intelligence-løsninger, fordi vi ser og forstår forretningsudfordringerne og er i stand til at omsætte det til løsninger, som anvender data og robuste og troværdige prædiktioner.

Når der arbejdes med data science inddrages utrolig mange features og store mængder af data. På det grundlag anvendes maskinlæring og udvikles algoritmer, som prædikterer meget præcist. Men resultaterne kan ikke forklares eller fortolkes. Derfor anses resultater fra brug af maskinlæring  som en ’black box’.

Hos Rooftop går vi et skridt videre. Vi udnytter vores økonomiske og statistiske kompetencer til at analysere problemstillingen. Vi nedbryder og udpeger de områder, der kan forklares ved anvendelse af økonomisk og statistisk teori, og indarbejder dette i algoritmerne. Det gør prædiktionen mere robust, fordi algoritmen opnår evnen til at foretage vedvarende præcise prædiktioner, selvom faktorer i omgivelserne ændrer sig og ikke helt kan afkodes i datagrundlaget. Det er business data science.

Ved at nedbryde problemstillingen til delproblemer opnår vi en indsigt, som har stor værdi for virksomheden.  Det gør den komplicerede problemstilling gennemskuelig uden at vi mister indsigt, og det giver indblik i sammenhænge, som kan bruges konstruktivt i forretningsbeslutninger.

Ikke alle opgaver kalder på business data science, men situationer, hvor forretningsbeslutninger influereres af markeder og forbrugere, giver det mening – og værdi.

De fleste opgaver vi løser er forretningsøkonomiske beslutningsproblemer inden for følgende områder

 • Husholdningers og forbrugeres købsadfærd
 • Optimering af produktionsmængde og prisfastsættelse i markeder
 • Indvirkningen af politiske ændringer
 • Risikovurdering og risikomåling
 • Unddragelse (virksomheder)
 • Virksomheders markedsadfærd
 • Trading

Vores erfaring er etableret i finans og energi, qua deres modenhed i brug af data intelligence, og vi arbejder nu også inden for supply chain, sundhed og den offentlige sektor.

Vi bidrager med rådgivning af data intelligence initiativer

  Vi giver inspirerende oplæg til netværksgrupper, virksomheders ledermøder eller gå-hjem-arrangementer, hvor vi sætter fokus på de mange emner og indsigter, der foranlediger udviklingen mod at blive en datadreven virksomhed.

  Vi tilbyder sparring og 2nd opinion på forretningsidéer, projektinitiativer og roadmaps med data intelligence for øje. Afhængig af virksomhedens ambitionsniveau, gennemfører vi en dialogbaseret feedback, eller vi gennemfører en dybere evaluering af problemstillingen, løsningsforslaget og datatilgængeligheden.

  Vi udarbejder og gennemfører workshops, hvor der tages udgangspunkt i de konkrete udfordringer, som eksisterer i arbejdet med gennemførsel af data intelligence projekter og implementeringen af løsningen i virksomheden. Vi leverer metoder, værktøjer og tilgange til, hvordan virksomheden igangsætter nødvendige aktiviteter; eksempelvis at identificere sin datamodenhed, udarbejde et optimalt roadmap eller en projektportefølje, og vi afdækker faldgruber særligt relevant for data itelligence.

  Vi bidrager til modning af jeres forretningsidé

  Vi styrker jeres evne til at se forretningsmuligheder i jeres data, hvilket giver konkurrencedygtige og unikke produkter og services, når det sker i samspil med vores business data science kompetencer.

  Vi former jeres forretningsidé i et proof of concept for at verificere, om anvendelsen af data intelligence, kan frigøre ambitionen om den banebrydende løsning I har for øje.

  Vi viderefører forretningsidéen til et pilotprojekt for at afdække og teste de påkrævede elementer i data data science, der skal til for at realisere idéen. Udover business data science omfatter det muligheden for at tilgå data og afklaring af nødvendig IT-platform, men vi ser også på behovet for forretningsinvolvering, som skal til for at forme løsningen og adressere forandringsparatheden i løsningen.

  Vi leverer jeres data itelligence projekt

  Vi udarbejder løsningsdesign, der forklarer sammenhænge ved brug af domæne-viden, økonomisk teori, statistisk modellering og machine learning, da dette er grundlaget for udvikling af data intelligence løsninger. Det samles i et business data sciencen dokument, som belyser og afklarer, hvad der sker i 'the black box'.

  Vi udvikler algoritmerne og programmeringskoden, der skal integreres på jeres eksisterende it-platform. På tidspunktet for installationen, er algoritmen blevet testet og trænet, prædiktionen er blevet valideret, og jeres domænekompetencer er komfortable med prædiktionerne såvel som validitetsmålene, der er identificeret ved konfidensintervaller.

  Vi gennemfører en launching-periode, som er perioden, hvor løsningen begynder at blive benyttet. Vi vurderer kritisk resultaterne, og de anvendte data for at verificere algoritmens robusthed. Den nødvendige overvågning af algortimerne leveranceevne identificeres og installeres. 

  Vi leder implementeringen af data intelligence projektet, hvor vi benytter Rooftop’s Predictive Analytics Model til udvikling af data intelligence løsningen og vi følger jeres foretrukne implementeringsmetode.

  Vi faciliterer forankringen af løsningen for at sikre, at arbejdsgange justeres og brugere uddannes  til at anvende løsningen. Vi giver den nødvendige viden, der skaber tillid til løsningen, og ikke mindst indblik i værdien, løsningen skaber.

  Vi varetager driften og supporterer jeres supportteam

  Mindre forbedringer. Ofte har interne data science medarbejdere et bredt ansvarsområde såvel som projektdeltagelse på dagsordenen, hvilket gør at mindre forbedringer ikke bliver løst, selv når forretningsfordelene er til stede. Derfor er det en fordel at outsource disse opgaver til Rooftop.

  On-the-job training. Data science teknikkerne udvikler sig hurtigere end den in-house data science medarbejdere kan nå at følge med til. Der er derfor et behov for at finde effektive måder for kontinuerlig læring. Den bedste måde at lære på er ved at løse data intelligence opgaver, som er ’for real’, og at man undervejs kan trække på en livline og få rådgivning eller hands-on-hjælp i den konkrete opgave af en ekspert. Kursusforløb i nye teknikker også en mulighed.

  Business data scientist monitorering. Over tid akkumuleres flere data, og algoritmerne skal løbende tunes. Overvågning af data, måling af algoritmernes evne til at levere valide resultater (inden for konfidensintervallet) og afsløring af uregelmæssigheder er kritisk. Det er tidskrævende og kan outsources til Rooftop.

  Birgitte Dahl, Rooftop Analytics

  STYRKEN LIGGER I DET PERSONLIGE MØDE

  Vil du vide mere om de services og kompetencer vi tilbyder, så kontakt Birgitte Dahl

  Book et møde

  Læs mere

  Rooftop Analytics skiller sig ud på markedet og skaber værdi for virksomheder.

  Vores Center of Excellence sikrer vores konsulenter kan levere nyeste viden hurtigt og forankres effektivt i ydelserne, vi tilbyder til vores kunder.