business Case

Prædiktion af udfaldet i en staffesag skaber vigtig information for sigtede og pårørende

Når en person bliver sigtet for en forbrydelse, er det vigtigt at have let adgang til pålidelig viden om, hvad man kan forvente af straf. 'Ilas Vejrudsigt’ er et online-redskab, som er baseret på data og maskinlæring (ML). Modellen er er udviklet til at prædiktere, det forventede udfald i straffesager. Det kan være beroligende viden i en situation fyldt med usikkerhed.

OM Ilas.io

Grundlægger af ilas Aps og ideen bag ’ilas Vejrudsigt’ er Rasmus Wandall. Han er Phd., advokat (L) hos advokatfirmaet Jon Palle Buhl og senior research fellow på Lunds Universitet, og han har mere end 20 års erfaring med strafferet og straffeproces i ind- og udland. Hans dybe engagement og forståelse for menneskers behov for konkret og pålidelig viden i mødet med retssystemet, er grundstenen i ilas ApS.

Udfordring

Hvert år går flere end 300.000 personer og pårørende igennem en straffeproces med politi, advokater, anklagemyndighed og nogle gange også domstolen. For hver person er det en stor belastning, og det er helt naturligt at miste overblikket over, hvad der kan og vil ske. Konsekvensen er, at mange går i stå med deres liv; trækker sig tilbage fra arbejdet, venner og familie, og holder op med at planlægge ting i fremtiden. Udfordringen er, at når man bliver sigtet for en forbrydelse, har man ikke en jordisk chance for at vide, hvad man kan forvente i straf.

"En ting er at få fortalt, hvad den gældende strafferamme for lignende konkrete sager er, noget andet er at vide om, hvad der er gængs kutyme. Blot fordi strafferammen siger op til 6 års fængsel, betyder ikke nødvendigvis, at det er sandsynligt, at man kommer i fængsel,” forklarer Rasmus Wandall, CEO, Ilas.

Rasmus Wandall, CEO Ilas  ApS

"

Den gældende strafferamme for lignende konkrete sager er én ting, noget andet er at vide om, hvad der er gængs kutyme. 

Før den sigtede eller den pårørende henvender sig til en advokat, kan den første viden om, hvad man kan forvente, være beroligende. Det giver mulighed for den enkelte at forholde sig til sin konkrete situation og konsekvensen, det potentielt har for sin familie og sit arbejde. Det kræver naturligvis, at man har tillid til informationen og bevarer sin anonymitet.

Løsning

Ved at personen indtaster svar på 11 spørgsmål om sin konkrete situation, prædikeres sandsynligheden for om personen bliver frifundet eller kendt skyldigt. Personen kan ligeledes vælge at klikke videre og få indsigt i, om staffen kan forventes at blive en bøde, samfundstjeneste, betinget eller ubetinget fængsel. Hvis der er tale om fængsel, vil den forventede fængselsperiode også blive angivet.

"Løsningen anvender personens indtastede information helt anonymt. Indtastede svar gemmes ikke, ej heller registrerer ilas.io, hvem som anvender løsningen," siger Rasmus Wandall

Modellen med prædiktionen, som ligger til grund for ilas ‘Vejrudsigt’ er produktudviklet på baggrund af forskning af Christian Møller Dahl og Simon Friis Wittrock på SDU i samarbejde med Lunds Universitet. Modellen er trænet og testet på datagrundlaget fra Danmarks Statistik, hvor samtlige strafferetlige afgørelser i Danmark i perioden på fem år fra 2013-2018 indgår.

"I udviklingen af modellen, er det helt centralt, at resultatet ikke bliver en ’Black Box’. Resultaterne skal kunne forstås og valideres, så det sikres, at de er repræsentative og troværdige. Derfor har en væsentlig del af udviklingen af modellen været at validere og fortolke resultaterne, blandt andet ved anvendelse af Explainable AI,” siger Christian Møller Dahl, COO Rooftop Analytics

Resultat

Med ’ilas Vejrudsigt’ får sigtede og deres pårørende et bedre redskab til selv at få et indblik i, hvordan sager normalt ender. Svarene kan naturligvis ikke stå alene, og de normative vurderinger, som en advokat kan bidrage med, kan stadig være relevante. Derfor giver Ilas.io også mulighed for at anvende ’Find Advokat’, som gør det muligt at søge efter advokater, som har erfaring med det relevante juridiske sagsområde.

Selv for advokater kan der være sagsområder, de ikke har dybdegående erfaring inden for, og det er tidskrævende at afdække et sagsområde for at kunne give en indikation af, hvad den sigtede kan forvente af mulig straf, især baserede på tidligere lignende sager. Derfor er ’ilas Vejrudsigt’ også et analytisk og kvantificerbart redskab for advokater, der giver en unik mulighed for at få konkrete tal på bordet.

Parallelt med udviklingen af produktet, er artikel ’Forudsigelser om skyld og straffastsættelse’ publiceret i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab – nr. 1/2023, Den redegør for modellens resultater.

Tre parter er involveret i udviklingen af produktet. Mit fokus er at skabe et relevant produkt, som hjælper personer i nød og bidrager til demokratiseringen af retssikkerheden. THINKcreative ApS sikrer udvikling af en forståelig og intuitiv brugerflade. Rooftop Analytics anvender forskningsresultatet til at implementere prædiktionsmodellen på Ilas.io. De projektledte også forløbet, som sikrede et gnidningsfrit forløb, med høj faglighed, transparens og videnssynergier,” fortæller Rasmus Wandall.

Ilas Vejrudsigt er et online redskab, som giver indsigt. Den prædikere udfaldet i staffesager og skaber vigtig information for sigtede og pårørende

Styrken ligger i det personlige møde

Vil du høre mere om hvordan man kommer fra godt forskningsresultat til et nyt produkt, så kontakt Christian Møller Dahl

Book et møde

OM Rooftop analytics 

Med Rooftop Analytics’ ambition om at udøve ’knowledge transfer’, er det oplagt at indgå i projektsamarbejdet, der blev finansielt støtte af Innobooster, og senere tage medejerskab, da Ilas ApS blev grundlagt i 2019.

Læs mere

Virksomheder er ikke ens, og søger at få løst opgaver på forskellig vis. Det kræver forskellige leverancemuligheder. Rooftop er fleksibel og ændrer sit service setup i takt med virksomhedens ændrede behov.

Vi skaber en kortere vej fra ny viden til konkret anvendelse af ny viden - Technology Transfer i praksis.