YDELSER

Få et sanity-tjek af din forretningsidé

Hvad med et sanity-tjek af en forretningsidé - Få en vurdering af, om det kan den lade sig gøre. Få input til, hvad der skal til for at igangsætte eksekvering af ​​ideen, og hvad det kræver af jeres virksomhed. Det er ikke trivielle betragtninger, når det skal lykkes fra starten. Et sanity-tjek er godt givet ud.

Vi sparrer rigtig gerne med dig om netop din virksomheds situation og de overvejelser, du har omkring data og data intelligence. Uanset hvor konkrete eller ukonkrete disse overvejelser måtte være. Formålet er, at du bliver klogere og klarere på, hvordan data kan styrke din virksomhed, og hvilke muligheder, der åbner sig for din virksomhed ved at bruge data forretningsstrategisk. 

Der er ikke én tilgang, som fungerer for alle. Den tilgang, der er rigtig for din virksomhed, afhænger af, hvor datamoden virksomheden er, og hvad jeres vision med data er. Dernæst følger en række konkrete råd til, hvordan I giver visionen liv og form. 

Tjek jeres idé

Har I en forretningsidé, hvor I skal bruge data intelligence til at indfri den? Så tager vi gerne et konstruktivt sparringsmøde med jer. Uden omkostninger og forpligtelser. I fortæller om jeres ide, og vi giver forskellige vinkler på løsningsmuligheder, og hvad det med data science-øjne kræver. Vi ser også på de eventuelle udfordringer, som I kan forvente at støde på, på vejen til at indfri jeres idé.

Konkret sparring til eksekvering af jeres data intelligence initiativ

Overvejer I at gå i gang med et data intelligence initiativ, og ser en second opinion som en effektiv måde at evaluere jeres projekts risikoprofil på, så få sparring med os. Vi kan evaluere både løsningsoplæg, såvel som relaterede tidsplan, budget og relevante kompetenceprofiler. I er velkomne til at booke et sparringsmøde med os. Uden omkostninger og forpligtelser.

Workshop og 360 graders sparring

Hvis I er på vej til eller påbegyndt at eksekvere jeres strategi om at blive datadrevet tilbyder vi at udarbejde og facilitere workshops. Workshopps giver inspiration, viden og værktøjer til at komme i gang på den bedst mulige måde, både teoretisk, metodisk og teknisk. Workshops tager altid afsæt i jeres virksomheds situation. 

Målet er 360 graders sparring rundt om jeres forretningsidéer, databehov, projekt initiativ,  udviklingsforløb eller organisationens parathed. Workshops kan målrettes topledelsen eller alle vigtige interessenter i det fremtidige arbejde med data. Det kan også være indledende gå-hjem-møder eller dialogmøder, som har til formål at afdlkke tilgangen til  indarbejdelse af data i virksomheden strategi. Indledende møde er naturligvis uden omkostninger og forpligtelser.

Styrken ligger i det personlige møde

Er du inspirereret og har du løst til uforpligtende dialog for at høre mere, så kontakt Birgitte Dahl

Book et møde

Læs mere

Det er vigitigt at komme igang med data analytics initiativer. Hvilke intiativer der er har bedst chance for succes afhænger af, hvor moden virksomheden er i arbejdet med data, algoritmer og implementering af forandringer i virksomheden og sammen med sine kunder og samarbejdspartnere.

Det er tvivlsomt om et data analytics team vil lykkes med projektet, hvis ikke virksomheden løser de væsenligste organisatoriske forhindringer.