ekspertise

Rooftop's domænekompetencer

Når vi udvikler data intelligence løsninger, anvender vi nyeste domæneviden inden for den branche og det funktionsområde som vedrører problemstillingen. Det skaber løsninger som udskiller sig fra konkurrenternes og giver kunden 'the edge'.

Nøglen til en konkurrencedygtig løsning begynder med forståelse af kundens unikke forretningsproblemstilling og behov, som skal løses. Vi tager en metodisk tilgang, hvor vi følger Rooftop’s Predictive Analytics Model, og tager udgangspunktet i nyeste domæneviden relevant for problemstillingen. Dette kan både være branchespecifikt såvel som funktionspecifik som eksempelvis prædiktion af churners, salgsforecast, vindenergiproduktion. 

Når det lykkes at udvikle state-of-the-art-løsninger, er det fordi problemstillingen er tilstrækkeligt forstået, og viden om hvordan løsningen er tænkt anvendt, er til stede. Med dette udgangspunkt er det muligt at identificere og sammenkoble branche- og funktionsspecifik domæneviden med den økonomiske og statistiske domæneviden. Det skaber fundamentet for at udvikle data science algoritmer, der resulterer i konkurrencedygtige data intelligence-løsninger, som giver konkurrenterne baghjul. 

Rooftops domænekompetencer inden for økonomi

Vi tror på, at det er en fordel med dyb domæneviden inden for økonomi og statistik, når de bedste data intelligence løsninger skal udvikles. Ved at forstå forretningsproblemet og den kontekst, som det eksisterer i, kan forretningsproblemet nedbrydes i flere delelementer. Det gør det muligt at matche den mest egnet data science teknik og udvikle den bedste algoritme til hvert element og samlet set opnå den bedste løsning.

Domæneområder vi har udvilket data science løsninger inden for

 • Finansiel service
 • Energiforsyning
 • Telekommunikation
 • Sundhed
 • FMCG (B2B, retail)
 • Forskning og udvikling
 • Offentlige service

Økonomisk og statistisk domæneviden som anvendes

 • Tidsrækkeanalyse (kort og lang sigt)
 • Kausal identifikation og estimering
 • Prisdannelse på råvaremarkedet-, valutamarkedet-, de finansielle markeder-, samt detailhandelsmarkedet.
 • Priselasticitet og substitutionseffekter
 • Risiko- og usikkerhedsvurdering og estimering
 • Udbud- og efterspørgselsoptimering
Torben Skov Dyg Johansen, Rooftop Analytics

Styrken ligger i det personlige møde

Vil du gerne vide mere om den domæneviden vi bidrager med til at løse din forretnings problemstilling, så kontakt Christian Møller Dahl

Book et møde

Læs mere

Vi arbejder med nyeste data science teknikker og flere forskellige IT-platforme

Vi er et team med unikke kompetencer inden for business data science. Derfor formår vi at se ekstraordinære muligheder i data.