Om os

Vi sætter barren højt 

Vi er en start-up-virksomhed, der er drevet af at yde den bedste service og levere den højeste kvalitet i den rådgivning vi giver, og de produkter vi udvikler. Vi er overbeviste om at samarbejde på tværs af domæner, brancher og discipliner skaber synergier, som fostrer nyeste idéer og bedste resultater. Vi tror på, at det giver virksomheder 'the edge' og gavner samfundet.

PURPOSE

Vores purpose er at hjælpe virksomheder med at udforske og realisere forretningsidéer ved optimalt brug af data og de mest præcise og pålidelige prædiktioner.

Rooftop Analytics leverer en unik forretningsindsigt, når vi anvender business data science, og udvikler de mest præcise og troværdige prædiktioner. Det gør virksomheden i stand til at træffe forretningsbeslutninger på et databaseret grundlag. Disse beslutninger omsættes til øget effektivitet i driften og bidrager til udviklingen nye produkter og services. Vi skaber dermed unikke beslutningsgrundlag og nye forretningsmuligheder for virksomheder.

Vi formår at lede og facilitere data itellitence initiativer. Både når det angår arbejdet med data og udvikling af datamodeller og algoritmer, men også når det kommer til at implementere data intelligence løsninger og supportere virksomheden i overgangen til den nye løsning. 

vision

Vores vision er at være markedets løftestang for udvikling og anvendelse af nyeste viden inden for business data science, der bidrager til at indfri virksomheders ambition om at være datadrevne på højeste niveau. 

Rooftop Analytics skiller sig ud på markedet

Vi bygger bro mellem tre vigtige discipliner - forretning, business data science og it. DNA’et i Rooftop Analytics bygger på mange års forskning i anvendt økonomi og statistik og mange års erfaring med at eksekvere komplekse it-løsninger med stor forretningspåvirkning.

Vi går forrest i udviklingen af business data science,  når vi vedvarende investerer i at udvikle, anvende og forbedre viden, kompetencer og teknikker i vores Center of Excellence, som vores kunder kan trække på, når der er behov for rådgivningen og behov for kompetencer til udførelsen af piloter, projekter og supportopgaver. 

Vi bidrager til at virksomheder bliver bedre til at arbejde med data, både når det kommer til udvikling af prædiktioner, validering af datagrundlaget, kvaliteten i resultaterne og transformationen til brug af løsningen, såvel som ledelsens eksekvering af data intelligence initiativer.

Vi anvender business data science i udviklingen af data intelligence løsninger. Foruden vores data science kompetencer, anvender vi vores økonomiske og statistiske kompetencer til analyserer problemstillingen. Vi nedbryder og udpeger de områder, der kan forklares ved anvendelse af økonomisk og statistisk teori, og indarbejder dette i algoritmerne. Det gør prædiktionen mere robust, fordi algoritmen opnår evnen til at foretage vedvarende præcise prædiktioner, selvom faktorer i omgivelserne ændrer sig og ikke helt kan afkodes i datagrundlaget. Det er business data science.

Vi skræddersyr prædiktioner og udvikler algoritmer til et specifikt formål som tager udgangspunkt i netop de data som den enkelte virksomhed har tilgængelig. Det sikrer ny og langt den bedrste information. Det giver virksomheden forretningskritisk indsigt, der skaber konkurrencefordele.

Vi udnytter nyeste forskningsviden i vores leverance til virksomheder. Vores medarbejdere er blandt de dygtigste business data scientists på det danske marked med ph.d.-grader eller kandidatgrader i økonomi, statistik, datalogi, ingeniørvidenskab og data science, hvor anvendelse af big data og machine learning naturligt indgår.

Rooftop Analytics skaber forretningsværdi, fordi

  • Vi anvender helt ny forskningsbaseret viden inden for økonomi og statistik og nyeste machine learning-teknikker i vores predictive analytics-løsninger, hvilket skaber first-mover-effekt.
  • Vi skaber indsigt i data, som er svært tilgængelig, men kritisk for at indfri de gevinster, der er bundet i data.
  • Vi udvikler databaserede prædiktioner, som indgår som accelerator i udviklingen af nye produkter og services, der bidrager til fremtidig indtjening.
  • Vi skaber forretningsbeslutninger baseret på data og algoritmer, der gør det muligt at automatisere udførsel af aktiviteter, så besparelser i driften hentes.
  • Vi evaluerer om forretningsidéer, som tager udgangspunkt i data, er realiserbare inden unødige omkostninger udmøntes, så indsatsen lægges i de forretningsidéer, der kan realiseres. Det øger succesraten i business development. 

Læs mere

Virksomheder er ikke ens, og søger at få løst opgaver på forskellig vis. Det kræver forskellige leverancemuligheder. Rooftop er fleksibel og ændrer sit service setup i takt med virksomhedens ændrede behov.

Vi er et team med unikke kompetencer inden for business data science. Derfor formår vi at se ekstraordinære muligheder i data.