Om os

Mød teamet

Rooftop Analytics udnytter nyeste forskningsviden i leverancen til virksomheder. Vores medarbejdere er blandt de dygtigste data scientists på det danske marked med ph.d.-grader eller kandidatgrader i økonomi, økonometri, statistik og data science. Derudover er vi it-forankrede og har mange års erfaring med at drive komplekse it-projekter fra A til Z.

Hos Rooftop Analytics møder I dybt passionerede medarbejdere, som samlet set formår at tænke store tanker og sætte spændende what-if-scenarier op, samtidig med at vi holder overblik over selv de mindste detaljer i projektet. Vi sammensætter og leder vores teams, så I både får kreativitet, kvalitet og leverancen, som den er aftalt.

co-founder & CEO

Birgitte Dahl

Cand.oecon.

bdahl@rooftop-analytics.com

+45 2031 8030

Birgitte Dahl er medstifter af Rooftop Analytics og brobygger mellem forretning, dataanalyse og it. Hun har 20 års erfaring på ekspertniveau med at projektlede, definere, eksekvere og forankre innovative og komplekse forretningsløsninger i danske og globale virksomheder. Birgitte har arbejdet med store transformationsprojekter i bl.a. produktionsvirksomheder, herunder FMCG, kemi og energi. Hun har derfor dyb viden om, hvad det kræver at manøvrere målrettet i komplekse projekter og har blik for både faglige problemstillinger og faldgruber.

Christian Møller Dahl er medstifter og ansvarlig for produkt- og løsningsudvikling. Christians kernekompetencer ligger inden for statistik og økonometri, herunder specielt tidsrækkeanalyse, predictive analytics, machine learning og big data. Han har mange års erfaring med at analysere og forecaste husholdningers og virksomheders adfærd baseret på økonomiske modeller. Christian har ligeledes stor ekspertise i at udvikle metoder til at forecaste priser og prisudvikling. Christians kompetencer kommer særligt i spil, når modeludviklingen til predictive analytics konceptualiseres.

Sr. Product Developer

Giovanni Mellace

Lektor i økonomi 

giome@rooftop-analytics.com

+45 6550 9294

Giovanni Mellace er Sr. product developer i Rooftop Analytics og har ansvar for kausalitetsanalyser. Giovanni har mange års erfaring med anvendt økonomi, økonometri, kausalitetsanalyser, big data analytics, samt teoretisk og anvendt statistisk analyse. Giovannis primære ekspertise ligger i analyser af årsagssammenhænge og spænder fra, hvordan studier af årsagssammenhænge skal designes til dataindsamling, estimering og kvantificering. Giovannis kompetencer kommer særligt i spil, når modeludviklingen til predictive analytics konceptualiseres. 

Mikkel Bruun-Jensen er bachelor i Folkesundhedsvidenskab og kandidatstuderende i data science. Hos Rooftop Analytics udvikler han algoritmer til predictive analytics ved brug af machine learning. Han fokuserer på klargøring af data, datafangst, strukturering af data, samt træning og test af algoritmer. Mikkel har særlig erfaring med brug af data fra Danmarks statistik og udvikling af algoritmer til optimal udvælgelse i stikprøvekontroller, senest ved en opgave for Arbejdstilsynet.

Data scientist

Kristian Lindholm Nicolaisen

Ph.d.-studerende i økonomi

kristian-ln@rooftop-analytics.com

Kristian Lindholm Nicolaisen er ph.d-studerende i sundhedsøkonomi og dataanalyse. Hos Rooftop Analytics udvikler han algoritmer ved brug af bl.a. neurale netværk. Kristian fokuserer på forberedelse af data, samt udvikling, træning og test af algoritmer. Algoritmerne anvendes i dataanalyse og i særdeleshed i predictive analytics. I forbindelse med sin ph.d. undersøger Kristian ulighed i sundhed og aldring blandt europæiske ældre, og hvordan velfærdsstater påvirker uligheden. Kristian vandt sammen med Torben Skov Dyg Johansen prisen for bedste bacheloropgave på SDU inden for økonomi og matematik-økonomi i 2017/18 – udnævnt af Deloitte.

Torben Skov Dyg Johansen er ph.d.-studerende i økonometri, big data og machine learning. Hos Rooftop Analytics udvikler Torben algoritmer ved brug af bl.a. live stream data og deep learning. I forbindelse med sin ph.d. undersøger Torben kausale sammenhænge mellem indførelsen af sygeplejebesøg til spædbørn og folks sundhed, livsstil, uddannelse og jobsituation. Forskningen baseres på scannede håndskrevne sygeplejejournaler på ca. 93.000 børn født i København fra 1950-1970. Torben vandt sammen med Kristian Lindholm Nicolaisen prisen for bedste bacheloropgave på SDU inden for økonomi og matematik-økonomi i 2017/18 – udnævnt af Deloitte. Torben er på nuværende tidspunkt på orlov for at fordybe sig i sine ph.d.-studier.

Data Scientist

Simon Friis Wittrock

Ph.d.-studerende i økonomi

sfw@rooftop-analytics.com

Simon Friis Wittrock er ph.d.-studerende i økonometri, big data og machine learning. Hos Rooftop Analytics udvikler Simon algoritmer til predictive analytics i den finansielle sektor ved brug af statistisk analyse af big data. I forbindelse med sin ph.d. inden for sundhedsøkonomi undersøger Simon kausale sammenhænge mellem rent drikkevand og danskernes immunforsvar. Forskningen baseres på transskribering af dødsattester fra år 1800 frem til i dag. Simon er på nuværende tidspunkt på orlov for at fordybe sig i sine ph.d.-studier.

Christian Emil Westermann er ph.d.-studerende i økonometri, big data og machine learning og underviser desuden kandidatstuderende i machine learning. Hos Rooftop Analytics udvikler Christian Emil algoritmer til predictive analytics ved brug af de mest avancerede teknikker i machine learning. Disse anvendes både i data mining, strukturering af data og udvikling af empiriske modeller. I forbindelse med sin ph.d. udvikler Christian Emil algoritmer til automatisk transskribering af håndskrevne digitale dokumenter, der efterfølgende bliver analyseret. Christian Emil er på nuværende tidspunkt på orlov for at fordybe sig i sine ph.d.-studier. 

Læs mere

Rooftop Analytics skiller sig ud på markedet og skaber værdi for virksomheder.

Vi skaber en kortere vej fra ny viden til konkret anvendelse af ny viden - Technology Transfer i praksis.