Klumme i Computerworld: Kun data er unikke: Udfordringer i processen til at blive en datadreven virksomhed

Co-founder og CEO hos Rooftop Analytics har skrevet en klumme i Computerworld, som tager fat i fire af virksomheders uundgåelige opgaver for at indfri ambitionen om at blive en datadreven virksomhed.

Kunstig intelligens er et paradigmeskifte for alle. Jo før virksomheder indser dette, jo bedre kan de geare forretningen til den 4. industrielle revolution. Dette er ikke et alene et spørgsmål om it og data science viden. Det er også om at virksomheden som organisation skal tage fat på nye opgaver.

Det gælder først og fremmest om, at topledelsen etablerer et organisatorisk fundament, som belønner tværfagligt samarbejde, der understøtter reel tilgængelighed af data, brug af data og ikke mindst adgang til kompetencer med viden om de data, man har. For at dette virker i praksis er det nødvendigt at etablere ejerskab af data, og måder hvorpå organisationen kan holde styr på hvilke, data man har og hvordan de bruges. Det igen skaber viden om sit datagrundlag, og derved større mulighed for at forstå og fortolke data output; også når data science er en del af ligningen. Det er centralt at data aldrig bliver en ’black box’. At forstå sine data er udgangspunktet for at kunne bruge data intelligent, derved også i produktudviklingen med sigte på fremtiden, og ikke nøjes med at bruge data til effektivisering og automatisering.

Klummen stiller skarpt på

  • Vigtigheden i at tænke tværfagligt, helt fra begyndelsen, når strategien fastlægges
  • Udfordringen ved at de samme data benyttes af mange i mange forskellige sammenhænge
  • Nødvendigheden af at data resultater kan forstås og forklares. ’Black box’ er ikke en mulighed
  • Brug af data i produktudviklingen er en nødvendig fremtidssikring

    Læs klummen her