Hvad der bremser virksomhedens momentum i den digitale transformation

Det er ikke den manglende erkendelse af nødvendighed eller manglende vilje til at komme i gang, men de barske realiteter, der ikke søges løst. Realiteterne er funderet i medarbejder- og ledelsesudfordringer frem for tekniske udfordringer.

Den digitale transformation er på dagsordenen ’to get done’. Ret skal være rigtigt. Når det kommer til at anvende AI (data and machine learning/data intelligence), handler det ikke om at blive færdig eller komme i gang. Det handler om at hæve barren og flytte initiativer fra rapportering, dashboards og automatisering til at træffe forretningsbeslutninger baseret på prædiktioner og data.

Det øger behovet for at gennemføre kritiske forretningstransformationer, hvor arbejdsopgaver, funktioner syne af mindre i den digitale transformation. Nutidens primære bekymring om begrænset adgang til data scientists og gode data er ikke de primære forhindringer i fremtiden. Det er realiteterne baseret på medarbejder- og ledelsesudfordringer, der vil forhindre virksomheder i at kunne eksekvere ambitiøse AI-tiltag og gøre det skalerbart.

Læs om udfordringerne, årsager og hvordan de kan løses i LinkedIn-artiklen What slows down company’s momentum in the digital transformation udgivet af Birgitte Dahl, Rooftops CEO 2. marts 2022.