YDELSER

Vi ser forretningsmuligheder i data

Rooftop Analytics skræddersyr og perfektionerer predictive analytics til virksomheder, der ønsker at få det optimale ud af deres data. Rooftop Analytics bidrager til at realisere komplekse dataprojekter ved at levere den afgørende brik i data analytics, nemlig en algoritmebaseret, empirisk datamodel.

Vi rådgiver virksomheder om, hvordan de kan anvende data til at understøtte nye forretnings-initiativer. Vi udvikler empiriske datamodeller og programmerer skræddersyede algoritmer til dataanalyse. Resultatet leveres som en softwarekode, der implementeres på virksomheders eksisterende it-platform. I tæt parløb med virksomheder driver vi projektet fra A til Z.

Vores ekspertise er at finde datakorrelationer og - om muligt - årsagssammenhænge i datagrundlaget. Vi sikrer, at der beregnes statistisk validitet på alle de resultater, som algoritmen genererer. Det betyder, at virksomhedens ledelse og medarbejdere kan og tør stole på resultaterne og agere på dem.

Brug af data på nye og mere ambitiøse måder er for de fleste virksomheder new ground. Rooftop Analytics kan være din partner i opgaven og tilbyder nedenstående services:

Konsulentservice

  • Vi afdækker mulighederne for brug af data i produkt- og forretningsudvikling, automatisering og effektivisering.
  • Vi tilbyder forskellige samarbejdsaftaler afhængigt af virksomhedens behov, herunder rådgivning, datapartnerskab og outsourcing.

  Pilotprojekter

  • Vi anvender den nyeste viden - teoretisk, metodisk og teknisk - specifikt for problemstillingen.
  • Vi udvælger og kvalificerer data til brug i pilotprojektet.
  • Vi udvikler datamodeller og algoritmer.
  • Vi træner den empiriske model, skaber dataproduktet og visualisering af resultatet.

  Softwareapplikationen

  • Vi leverer den empiriske datamodel og algoritme som softwareapplikation til installation på virksomhedens it-platforme.
  • Vi overleverer softwareapplikationen, så virksomheden kan tune og tilpasse algoritmen over tid.
  • Vi tilbyder en supportaftaler, hvor vi løbende opdaterer algoritmen og den empiriske model over tid.

  Implementering

  • Vi skalerer løsningen fra pilotprojekt til implementering ved brug af det komplette datasæt.
  • Vi supporterer installation af softwareapplikationen på virksomhedens it-platform.
  • Vi gennemfører indflyvningsperiode i produktionssystemet.
  • Vi forbereder virksomheden til den nye løsning, og uddanner brugere.
  Birgitte Dahl, Rooftop Analytics

  STYRKEN LIGGER I DET PERSONLIGE MØDE

  Vil du vide mere om de services og kompetencer vi tilbyder, så kontakt Birgitte Dahl

  Book et møde

  Læs mere

  Rooftop Analytics skiller sig ud på markedet og skaber værdi for virksomheder.

  Vi er et team med unikke kompetencer inden for data science. Derfor formår vi at se ekstraordinære muligheder i data.