YDELSER

Rooftops data science og domænekompetencer

Når vi skaber business data science-løsninger, anvender vi vores teoretiske viden inden for økonomi i samspil med vores data science kompetencer, og brug af open source-applikationer og cloud IT-platforme

Rooftop Analytics’ udgangspunkt er altid baseret på kundens unikke problemstilling, og vores tilgang til opgaven følger altid Rooftop’s Predictive Analytics Model. Vores valg af applikationer til udvikling af algoritmer og brug af IT-platform er nøje tilpasset kundernes præferencer.

I vores Business Data Science Center of Excellence holder vi os altid fuldt opdateret om de nye applikationer (og biblioteker), der løbende bliver tilgængelige. Vi udvikler løbende vores data science kompetencer ved at have ’hands-on’ praktisk erfaring med de nyeste data science teknikker. Vi gør det med udgangspunkt i virksomheders faktiske problemstillinger, såvel som vi udnytter vores statistiske og økonomiske domæneviden for at opnå state-of-the-art business data science løsninger.

Rooftop’s data science kompetencer

Under paraplytermen ’data science’ tilbyder Rooftop Analytics følgende data science kompetencer.

ML og AI kompetencer

 • Machine learning; Supervised learning, Unsupervised learning, Reinforcement learning
 • Computer vision med dyb erfaring i brug af OpenCV og Scikit-image
 • Natural Language processing (NLP) med dyb erfaring i brug af BERT, GPT-3, og Scapy
 • Python med dyb erfaring i brug af Tensorflow og Pytorch

Visualisering

 • Python og R visualisering, med dyb erfaring i bl.a. ggplot and plotly
 • Tableau
 • Microsoft Power BI

Cloud services applikationer fra

 • Microsoft Azure
 • Amazon Web Services
 • Google Cloud Platform

Rooftops domænekompetencer inden for økonomi

Vi tror på, at det er en fordel med dyb domæneviden inden for økonomi og statistik, når de bedste data analytics-løsninger skal udvikles. Ved at forstå forretningsproblemet og den kontekst som det eksisterer i, kan forretningsproblemet nedbrydes i flere delelementer. Det gør det muligt at matche den mest egnet data science teknik og udvikle den bedste algoritme til hvert element og samlet set opnå den bedste løsning.

Økonomisk og statistisk domæneviden som anvendes

 • Tidsrækkeanalyse (kort og lang sigt)
 • Kausal identifikation og estimering
 • Prisdannelse på råvaremarkedet-, valutamarkedet-, de finansielle markeder-, samt detailhandelsmarkedet.
 • Priselasticitet og substitutionseffekter
 • Risiko- og usikkerhedsvurdering og estimering
 • Udbud- og efterspørgselsoptimering
Torben Skov Dyg Johansen, Rooftop Analytics

Styrken ligger i det personlige møde

Er du nysgerrig på, hvordan vi holder os skarpe i nyeste teknologier og gør brug af dem, så kontakt Torben Skov Dyg Johansen

Book et møde

Læs mere

Vores model sikrer, at vi afdækker fagområdet, er stringente i vores datamodeludvikling og arbejder agilt.

Vi er et team med unikke kompetencer inden for business data science. Derfor formår vi at se ekstraordinære muligheder i data.