YDELSER

Valg af applikationer til algoritmeudvikling

I vores arbejde med at udvikle algoritmer benytter vi forskellige teknologier og softwareprogrammer. Vi gør i høj grad brug af open source-applikationer og cloud, og vi integrerer med forskellige teknologier på mange platforme.

Rooftop Analytics tager altid udgangspunkt i virksomhedens unikke problemstilling og datagrundlag, når vi skal identificere datamodel og programmerer algoritmer for predictive analytics og transskribering. Vi samler programkoden i en softwareapplikation, som installeres på virksomhedens it-platform.

Vi investerer løbende i ny viden om de applikationer og teknologier, som er - og kommer - på markedet. I vores team prøver vi dem af i praksis, så vi har det bedste grundlag for at anvende det rigtige værktøj til den opgave, virksomheden stiller.

Programmeringen af algoritmer i datamodellen

 • Vi benytter alle typer af machine learning (supervised, unsupervised, reinforcement learning).
 • Vi programmerer i Python og benytter TensorFlow og PyTorch-bibliotekerne.
 • Vi bruger også programsproget R specifikt for algoritmen til predictive analytics.
 • Vi anvender i høj grad computervision og natural language processing (NLP) for algoritmen til data mining (og udvikling af predictors).
 • Vi deler og dokumenterer koden i GitHub eller Slack.

Softwareapplikationen til predictive analytics

 • Indeholder en brugergrænseflade i form af visualisering programmeret i R eller Python.
 • Indgår i automatiseringsløsning, en optimerings- eller rapporteringsopgave på virksomhedens it-platform.
 • Genererer data til virksomhedens forretningsanalyse eller andre analytiske formål.

Softwareapplikationen til datafangst og transskribering

 • Genererer datagrundlag til videre analyse i virksomheden eller i forskning.
 • Indarbejdes i apps til brug for microtasking og crowdsourcing.
 • Integreres on-premise eller i cloud, eventuelt ved brug af API.
Torben Skov Dyg Johansen, Rooftop Analytics

Styrken ligger i det personlige møde

Er du nysgerrig på, hvordan vi holder os skarpe i nyeste teknologier og gør brug af dem, så kontakt Torben Skov Dyg Johansen

Book et møde

Læs mere

Vores model sikrer, at vi afdækker fagområdet, er stringente i vores datamodeludvikling og arbejder agilt.

Vi er et team med unikke kompetencer inden for data science. Derfor formår vi at se ekstraordinære muligheder i data.