Om os

Vi sætter barren højt 

Vi er en start-up-virksomhed, der er drevet af at yde den bedste service og levere den højeste kvalitet i den rådgivning vi giver, og de produkter vi udvikler. Vi er overbeviste om at samarbejde på tværs af faggrupper, brancher og discipliner skaber synergier, som fostrer nyeste idéer og bedste resultater. Vi tror på, at det gavner virksomheder og samfundet at anvende nyeste forskningsresultater hurtigere.

PURPOSE

Vores purpose er at hjælpe virksomheder med at se forretningsmuligheder i data og bidrage til, at virksomheder udvikler konkurrencedygtige og unikke produkter og services ved brug af data- og algoritmebaserede løsninger.

Rooftop Analytics udvikler avancerede algoritmer og perfektionerer data, så virksomheder bliver i stand til at opnå kvalificeret og valid information som bruges til at træffe databaserede beslutninger. Disse beslutninger tager afsæt i at øge effektiviteten i driften og udvikle nye produkter og services. Vi skaber dermed unikke beslutningsgrundlag og nye forretningsmuligheder for virksomheder.

Vi formår at lede og facilitere dataprojekter. Både når det angår arbejdet med data og udvikling af datamodeller og algoritmer, men også når det kommer til at eksekvere et dataprojekt og supportere virksomheden i transformationen. 

vision

Vores vision er at være markedets løftestang for udvikling og anvendelse af nyeste viden og teknologier inden for dataanalyse, som bidrager til at indfri virksomheders ambition om at blive datadrevne.

Rooftop Analytics skiller sig ud på markedet

Vi bygger bro mellem tre vigtige discipliner - forretning, it og forskning. DNA’et i Rooftop Analytics bygger på mange års forskning i anvendt statistisk analyse og mange års erfaring med at eksekvere komplekse it-løsninger med stor forretningspåvirkning.

Vi skræddersyr dataanalysemodeller og udvikler algoritmer til et specifikt formål og sikrer dermed ny og langt bedre information. Det giver virksomheden mulighed for at udbyde unikke services og produkter og derved skabe konkurrencefordele.

Vi bidrager til at virksomheder bliver bedre til at arbejde med data, både når det kommer til eksekvering af projektet, validering af datagrundlaget, kvaliteten i resultaterne og transformationen til brug af løsningen.

Vi udnytter nyeste forskningsviden i vores leverance til virksomheder. Vores medarbejdere er blandt de dygtigste data scientists på det danske marked med ph.d.-grader eller kandidatgrader i økonomi, økonometri, statistik, hvor anvendelse af big data og machine learning naturligt indgår.

Rooftop Analytics skaber værdi, fordi

  • Vi anvender helt ny forskningsbaseret viden og nye teknologier i en ny kontekst, der skaber first-mover-effekt.
  • Vi giver adgang til information, som er svært tilgængelig, men kritisk for at indfri de gevinster, der er bundet i data.
  • Vi skaber indsigt og mulighed for at bruge data som accelerator i udviklingen af nye produkter og services, der bidrager til fremtidig indtjening.
  • Vi udvikler driftsbeslutninger baseret på data og algoritmer og automatiserer eksekveringen af dem, så besparelser i driften hentes.
  • Vi vurderer om forretningsidéer, der tager udgangspunkt i data, er realiserbare, inden unødige omkostninger udmøntes, så indsatsen lægges i de forretningsidéer, der kan realiseres.

Læs mere

Rooftop Analytics tilbyder services, som er nødvendige for at kunne realisere komplekse dataprojekter.

Vi er et team med unikke kompetencer inden for data science. Derfor formår vi at se ekstraordinære muligheder i data.