Insights

Data åbner op for mange nye forretningsmuligheder. Men det kræver en dedikeret indsats at indfri dem. Få indsigt i de områder, som kræver virksomhedens fulde opmærksomhed ved overgangen til at blive en datadreven virksomhed.

Insights

Stå ikke tilbage på perronen

Det kræver en målrettet indsats at udvikle sig til at blive en datadreven virksomhed. Derfor er det vigtigt at identificere virksomhedens ambition, sit udgangspunkt og de indsatser, der skal til. Start med et eksempel

Insights

Undgå faldgruberne i ambitiøse data analytics-initiativer

En stringent og metodisk tilgang til ambitiøse data analytics-initiativer er blandt de vigtigste værktøjer til at undgå uønskede overraskelser og sikre at initiativet lykkes. Sådan kommer du i mål

Insights

Når det skal lykkes med et ambitiøst data analytics-initiativ

Inden man igangsætter implementeringen af et ambitiøst data analytics-initiativ, skal forretningsidéen stå sin prøve, og topledelsen skal være ombord i afstemning af forventninger til initiativets udgangspunkt og resultater, og ikke mindst risicis. Sæt rammen

Insights

SAP-platform giver flere indgange til predictive analytics

SAP's platform fungerer fint som motor for predictive analytics. Også hvis man foretrækker at præsentere resultater i Tableau eller Power BI. Få viden her

Insights

Klumme i Computerworld: Kun data er unikke  

Birgitte Dahl, CEO hos Rooftop, har skrevet en klumme i Computerworld, som tager fat i fire centrale udfordringer for virksomheder, som har ambition om at blive en datadrevet virksomhed. Læs klummen her

Insights

Klumme i Computerworld: Nedbryd de organisatoriske grænser for data og kompetencer

Computerworld har publiceret Birgitte Dahl, CEO hos Rooftop’s artikel, som sætter fokus på organisationers behov for at fremme tværfagligt samarbejde, når data analytics-projekter skal eksekveres. Læs klummen her