Explore the future

Data er som et råstof, der skal i spil, når virksomheder vil være datadrevne. Udforsk, hvordan predictive analytics skaber indsigt, der bidrager til at udvikle nye produkter og services, samt nye måder at arbejde på.

Explore THE FUTURE

Predictive analytics – et våben mod madspild

Hvis vi skal indfri FN’s Verdensmål #12 om at halvere madspild og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, er der behov for at tænke utraditionelt. Predictive analytics kan bidrage til løsningen. Få inspiration

Explore THE FUTURE

Anvend predictive analytics i produktudvikling

Lad data indgå i produktudvikling og skab gevinst for jer, jeres leverandører og kunder. Det kræver tæt samarbejde i den integrerede værdikæde, men bidrager til øget indsigt for alle. Se eksempler

Explore THE FUTURE

Machine learning erstatter manuel transskribering af håndskrevne dokumenter

Kombinationen af microtasking, machine learning og crowdsourcing er en effektiv måde at transskribere håndskrevne dokumenter på, så de bliver klar til data analytics. Læs hvorfor og hvordan